CryoPen

توضیحات

این دستگاه ساخت شرکتHO بلژیک است که به منظور فریز کردن ضایعات پوستی نظیر Wart,Genital wart, Hemangioma Solar lentigo, …., کاربرد دارد.
این دستگاه گاز اکسید نیتروژن را با فشار بالا روی ضایعه پوستی اسپری می کند.بدین ترتیب به پزشک این امکان را میدهد که با دقت بسیار بالا, بدون آسیب رسیدن به بافتهای سالم اطراف ضایعه , درمان را انجام دهد.